ECOD Eltrade » Comarch EDI E-sign

Comarch EDI E-sign

Comarch EDI E-sign e модул за обмен и архивиране на фактури с електронен подпис.
Функционалностите на Comarch EDI E-sign включват:
- Конвертиране на електронни документи в PDF формат,
- зареждане на електронни документи в Comarch EDI E-sign,
- Подписване на документи,
- Изпращане на подписани документи към техните получатели,
- Архивиране на изпратени документи в модула Comarch EDI E-sign,
- Управление на потребители.
Потребителите на модула Comarch EDI E-sign имат достъп до функционалностите на модула Comarch EDI Archive и могат да архивират фактури с електронен подпис.
Изпращането на документи, подписани с електронен подпис към получателите може да бъде извършено по същия канал за електронна комуникация, който използва и модула Comarch EDI Archive.
Фактурите се подписват автоматично от Comarch чрез използването на защитен хардуер (HSM).