ECOD Eltrade » За услугата

За услугата

ЕЛЕКТРОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ

Колко хартиени документа се създават и обработват във вашата компания при изпълнението на всяка сделка? – Статистиката показва, че се създават и обработват 40 оригинални документа и 360 копия.
Как да съкратите времето за създаване и обработка на документите и да спестите пари?
Колко често ви се случва да сгрешите и по този начин да забавяте поръчка?
В най-добрият случай един от десет, а обикновено те са много повече.
Как да се научите ефективно да обменяте документи с бизнес партньорите си и да увеличите преимуществата от неговото използване?
Електронен център за обмен на документи - Икономически път към решението на такива проблеми.
Компанията „Елтрейд” е готова да организира Електронната обмяна на документи чрез платформата COMARCH EDI между вашата компания и доставчиците ви.

Електронна обмяна на документи чрез платформата COMARCH EDI има следните предимства:

    1. Ускорен обмен на информацията
    2. Контрол върху предаването на информацията
    3. Намалява се употребата на хартиени документи
    4. Пълна интеграция на участниците във веригата за доставки
    5. Намаляване на администратативните разходи
    6. Автоматична обработка на документите и проверка за грешки
    7. незабавен и структуриран достъп до документите
    8. възможност за извършване на обмен на голямо количество информация
    9. Едно технологично решение за работа между всички търговски партньори
    10. Прозрачност за заплащането при обмяната на документи